viernes, 16 de marzo de 2007

Manifest EnvidiarteEls fins de l’associació són:

La promoció, estudi i divulgació i desenvolupament de tot el referent a la pràctica audiovisual en general, és a dir:

- Promoure la iniciativa dels i les joves amb propostes audiovisuals realitzades per ells/es mateixos/es. Impulsar, recolzar y realitzar projectes cinematogràfics o relacionats amb el món audiovisual (curtmetratge, video-art, net-art, etc.)

- Estudiar i divulgar els audiovisuals com a forma d’expressió i comunicació. Es a dir , fomentar el cinema i la utilització del vídeo com a medi de comunicació i expressió d’idees, continguts, opinions i sentiments i com a eina d’innovació i creació de debat. Promovent així un us i visionat actiu, conseqüent i crític de les eines i recursos audiovisuals mitjançant revista web, cineforums, foros, cursets, seminaris, xerrades, etc.
Educar, informar i donar eines de recerca sobre els llenguatges i codis amb els que treballen els mitjans de comunicació audiovisuals i els usos de les noves tecnologies de la comunicació.

- Desenvolupar pràctiques audiovisuals innovadores i alternatives valorant la creació audiovisual com a una eina de comunicació participació juvenil i de canvi social. Fomentar el debat i el diàleg sobre la cultura audiovisual i els mitjans de comunicació de masses (premsa, radio, tv e Internet) i la realitat que ens envolta. Desterrant així els tòpics i estereotips que es creen en referència a les identitats i la diversitat de les cultures i desenvolupant un esperit crític i generador de debat social i cultural.

- Los objetivos de la asociación son los siguientes:

La promoción, estudio, divulgación y desarrollo de la práctica audiovisual en general, mediante:

- la promoción e impulso de iniciativas de jóvenes con propuestas audiovisuales. Es decir, apoyar en la realización de proyectos cinematogràficos o relacionados con el mundon audiovisual (cortos, video-art, net-art, etc.)
- el estudio y divulgación los audiovisuales como forma de expresión y comunicación. Es decir, fomentando el lenguaje audiovisual como medio de comunicació de ideas, contenidos, opiniones y sentimentos y como una herramienta de innovación y creación de debate.
- un uso y visionado activo, consecuente y crítico de cine, animación, videoarte y mass media (premsa, radio, tv e Internet) contrastado con la realidad que nos rodea. Educando, informando y dando herramientas de análisis sobre lenguajes y codigos cinematográficos a través de un blog (http://envidiarte.blogspot.com), cineforums, foros, cursos y seminarios y apoyando el uso de las nuevas tecnologías y recursos opensource.

- el desarrollo de prácticas audiovisuales innovadoras e independientes valorando la creación audiovisual como herramienta de comunicación y participación activa, de cambio social y de democratización.

No hay comentarios:

Related Posts with Thumbnails